Müasir tibbdə böyrək müayinələri arasında Nefrobiopsiya ən vacib yeri tutur

Böyrək biopsiyası renal parenximal xəstəliklərin diaqnostikasında, xəstəliyin təqibində və hansı müalicə metodunun tətbiq edilməsinin təyinində qızıl standart olaraq qəbul edilmiş bir müayinə üsuludur. Hal-hazırki dövrdə ultrasəs müayinəsi müşayiətində avtomatik və ya yarı avtomatik iynələr ilə aparılan böyrək biopsiyasında major fəsad vermə riski olduqca azdır.

Böyrək biopsiyasına göstərişlər

  • Səbəbi bəlli olmayan xroniki böyrək xəstəlikləri
  • Kəskin böyrək zədələnmələri (postrenal obstruksiyon, azalmış böyrək perfuziyası və kəskin tubulyar nekroz inkar olunduğu hallarda)
  • Nefrotik sendrom
  • İzola nonnefrotik proteinuriya
  • İzola mikroskopik hematuriya
  • Ailvi böyrək xəstəlikləri
  • Renal disfunksiya ilə gedən birləşdirici toxuma xəstəlikləri
  • Nəql olunmuş böyrək disfunksiyası

e-Randevu

Həkimlə görüş təyin edin - növbə gözləməyin və dəyərli vaxtınızı itirməyin!

Randevu istəyimi göndər