Böyrək biopsiyası haqqında

Böyrəkbiopsiyası renal parenximal xəstəliklərin diaqnostikasında, xəstəliyin təqibində və hansı müalicə metodunun tətbiq edilməsinin təyinində qızıl standart olaraq qəbul edilmiş bir müayinə üsuludur. Hal-hazırki dövrdə ultrasəs müayinəsi müşayiətində avtomotik və ya yarı avtomotik iynələr ilə aparılan #böyrək biopsiyasında major fəsad vermə riski olduqca azdır.

Böyrək biopsiyasına göstərişlər:

 • Səbəbi bəlli olmayan xroniki böyrək xəstəlikləri
 • Kəskin böyrək zədələnmələri (postrenal obstruksiyon, azalmış böyrək perfuziyası və kəskin tubulyar nekroz inkar olunduğu hallarda)
 • Nefrotik sendrom
 • İzola nonnefrotik proteinuriya
 • İzola mikroskopik hematuriya
 • Ailəvi böyrək xəstəlikləri
 • Renal disfunksiya ile gedən birləşdirici toxuma xəstəlikləri
 • Nəql olunmuş böyrək disfunksiyası

Qəti əks göstərişlər:

 • Düzəlməyən hemorargik diyatez
 • Kontrol oluna bilinməyən hipertenziya
 • Aktiv renal və ya perirenal infeksiya
 • Biopsiya olunacaq nahiyyədə dəri infeksiyası

Nisbi əks göstərişlər:

 • Anotomik anormallıqlar
 • Kiçik böyrəklər
 • Soliter böyrəklər

e-Randevu

Həkimlə görüş təyin edin - növbə gözləməyin və dəyərli vaxtınızı itirməyin!

Randevu istəyimi göndər