Böyrək funksiyalarını tamamilə itirmiş insanlar üçün...

Ətraflı

Böyrək çatışmazlığı başlanğıc mərhələsində olan və ya...

Ətraflı

Dializ zamanı ola biləcək narahatçılıqlardan biri də...

Ətraflı

Protein (zülal) - orqanizmin hüceyrәlәrinin quruluşunda vacib elementdir...

Ətraflı

Şəkərli diabetiniz kontrolsuz qalmışdırsa bu böyrək sağlığının risk altında olması deməkdir

Ətraflı

Ürəyinizin pompaladığı qanın bir başa böyrəklərə qetdiyini bilidrdinizmi?

Ətraflı

Böyrək biopsiyası renal parenximal xəstəliklərin diaqnostikasında, xəstəliyin təqibində və hansı...

Ətraflı

Böyrək sağlamlığınızı düşünərək, bəzi təbii...

Ətraflı