İntersitisial nefrit (bəzi mənbələrdə tubulointerstisial nefrit, renal tubulyar...

Ətraflı

İntersitisial nefritin erkən mərhələdə aşkarlanması...

Ətraflı

Dializ zamanı baş ağrısının səbəbləri

Ətraflı

Böyrək funksiyalarını tamamilə itirmiş insanlar üçün...

Ətraflı

Böyrək çatışmazlığı başlanğıc mərhələsində olan və ya...

Ətraflı

Dializ zamanı ola biləcək narahatçılıqlardan biri də...

Ətraflı

Protein (zülal) - orqanizmin hüceyrәlәrinin quruluşunda vacib elementdir...

Ətraflı

Şəkərli diabetiniz kontrolsuz qalmışdırsa bu böyrək sağlığının risk altında olması deməkdir

Ətraflı