Hematuriya - sidikdә qanın miqdarı, daha dәqiq eritrositlәrin fizioloji normadan çox olmasıdır Ətraflı
Yaşıl tərəvəzlər, göyərtilər A vitamini qaynağıdır və böyrək daşlarına qarşı effektivdir Ətraflı
Tibbdə hər əməliyyatın yaratdığı problemlər mövcuddur Ətraflı
Orqanizmdә kalsiumun artıq olmasının әlamәtlәri... Ətraflı
Duzdan ifrat dərəcədə istifadənin orqanizmə, xüsusilə də... Ətraflı
Yüksək qan təzyiqi riskini artıran bir çox səbəblər sırasında... Ətraflı
Böyrək nahiyəsində ağrı, sidikdə qan böyrək daşının əlaməti ola bilər. Bu simptomları hiss... Ətraflı
Bəzi Böyrək Anomaliyaları bizimlə "Doğulur" Ətraflı