Hemodializ - Xroniki böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə tətbiq edilən...

Ətraflı

Sidik tutma kimi pis vərdişin uzun müddət davam etməsi, Hidronefroz və daha sonra böyrək çatışmazlığına səbəb ola bilər!

Ətraflı

Xalq arasında ümumi müayinələr kimi tanınsa da, bu gün artıq Check-Up müayinə hər kəsə

Ətraflı

Çox zəngin bir damar yumağından ibarət olan bu mükəmməl orqanlarımız orqanizmdə filtr

Ətraflı

1-ci simptom: titrәmә. Böyrәklәrdә xәstәlik әmәlә gәlәndә әtraflarda hәr zaman soyuqluq hissi olur...

Ətraflı

Kəskin prerenal böyrək çatışmazlığı böyrəklərə doğru olan qan axınının azalması halında yaranır.

Ətraflı

Ən tez sağaldan dərman - Övladlarımızın qəhqəhəsi, sevinci, gülüşüdür.

Ətraflı

Dializ zamanı ürəkbulanma və qusma problemləri

Ətraflı