1-ci simptom: titrәmә. Böyrәklәrdә xәstәlik әmәlә gәlәndә әtraflarda hәr zaman soyuqluq hissi olur...

Ətraflı

Kəskin prerenal böyrək çatışmazlığı böyrəklərə doğru olan qan axınının azalması halında yaranır.

Ətraflı

Ən tez sağaldan dərman - Övladlarımızın qəhqəhəsi, sevinci, gülüşüdür.

Ətraflı

Dializ zamanı ürəkbulanma və qusma problemləri

Ətraflı

Mingəçevir " Ağ Saray Deluxe" oteldə keçirilən "Azərbaycan Uroloq və Androloqlar Assosiyasiyaları" nın 11-ci Simpoziumundan

Ətraflı

Əziz Müsəlmanlar, sizləri səmimi qəlbdən Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik edirəm

Ətraflı

Dializ xəstələri və yaxınları nələri bilməlidirlər?

Ətraflı

Böyrək nəqli zamanı böyrək verən donorun gələcəkdə dializ müalicəsi alma riski varmı?

Ətraflı