Sidik tutma kimi pis vərdişin uzun müddət davam etməsi, Hidronefroz və daha sonra böyrək çatışmazlığına səbəb ola bilər!

Ətraflı

Xalq arasında ümumi müayinələr kimi tanınsa da, bu gün artıq Check-Up müayinə hər kəsə

Ətraflı

Çox zəngin bir damar yumağından ibarət olan bu mükəmməl orqanlarımız orqanizmdə filtr

Ətraflı

1-ci simptom: titrәmә. Böyrәklәrdә xәstәlik әmәlә gәlәndә әtraflarda hәr zaman soyuqluq hissi olur...

Ətraflı

Kəskin prerenal böyrək çatışmazlığı böyrəklərə doğru olan qan axınının azalması halında yaranır.

Ətraflı

Ən tez sağaldan dərman - Övladlarımızın qəhqəhəsi, sevinci, gülüşüdür.

Ətraflı

Dializ zamanı ürəkbulanma və qusma problemləri

Ətraflı

Mingəçevir " Ağ Saray Deluxe" oteldə keçirilən "Azərbaycan Uroloq və Androloqlar Assosiyasiyaları" nın 11-ci Simpoziumundan

Ətraflı