Dializ xəstələri və yaxınları nələri bilməlidirlər?

Ətraflı

İnterstisial nefritin әlamәtlәri çox aydın və aşkar olmadığı...

Ətraflı

İntersitisial nefritin erkən dönəmdə aşkarlanması müalicənin gedişatında mühüm rol oynayır!

Ətraflı

İntersitisial nefritin əsas yaranma səbəbləri hansılard?

Ətraflı

Nefrokalsinoz zamanı müayinə və müalicə

Ətraflı

Bədənimizdə kalsiumun artıq olmasını necə anlaya bilərik?

Ətraflı

Nefrokalsinoz - böyrәklәrin toxumalarında kalsium duzlarının...

Ətraflı

Hematuriyanı diaqnozunun dəqiq təyini üçün bir sıra analiz vә müayinәlәr aparılmalıdır.

Ətraflı