Dializ müalicəsi alan hər bir pasiyent düzgün qidalanma proqramından (pəhriz) faydalanması üçün həkimlə konsultasiyası məsləhət görülür!

Ətraflı

Çox zəngin bir damar yumağından ibarət olan bu mükəmməl orqanlarımız orqanizmdə filtr (zəhərli maddələri süzmə) işini yerinə yetirirlər. Ürək hər döyündüyündə orqanizmdəki...

Ətraflı

Böyrək ağrıları adətən şiddətli olur və bundan əlavə aşağıdakı əlamətləri sıralamaq olar:

Ətraflı

Vücudumuzun gündəlik duz norması 5-6 qramdır, amma qeyd edək ki, yediyimiz meyvə və tərəvəzlərin tərkibində bu normanın 2 qramını...

Ətraflı

• Artıq çəki almayın vә aktiv olun • Qanda şәkәrin sәviyyәsinә müntәzәm olaraq nәzarәt edin • Qan tәzyiqinizә...

Ətraflı

Təmiz su insan sağlamlığı üçün olduqca faydalıdır. Bildiyiniz kimi insan bədəninin üçdə ikisi sudan ibarətdir. İnsan qanının ...

Ətraflı

Yüksək qan təzyiqi böyrəkləriniz üçün risklidir! Yüksək qan təzyiqi riskini artıran bir çox səbəblər...

Ətraflı

Protein (zülal) - orqanizmin hüceyrәlәrinin quruluşunda vacib elementdir, ona görә qidamızda onun miqdarı kifayәt qәdәr olmalıdır. İnsan orqanizminin әsas protein mәnbәlәri...

Ətraflı