Proteinuriya nədir?

Proteinuriya və yaxud da sidikdə zülalın olması bu normalda ola biləcək həddən artıq miqdarda sidiklə zülalın xaric olmasıdır.  Hər bir böyrək 1 milyona qədər hissəciklərdən ibarətdir ki, bu hissəciklərin də yumaqcıq dediyimiz çox kiçik bir hissəsi var. Bu yumaqcıqda normalda qanın süzülməsi baş verir.